Zam. do 130000-Zakup dwóch urządzeń UTM dla Spółki Termy Maltańskie Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Termalnej 1.

Data publikacji ogłoszenia: 16.03.2021, 14:20

Data ostatniej modyfikacji: 05.05.2021, 14:09

Termin składania ofert: 22.03.2021, 10:00

Termin otwarcia ofert: 22.03.2021, 10:15

Data publikacjiTytułOpis
16.03.2021Ogłoszenie o zamówieniu z załącznikamiOgłoszenie o zamówieniu z załącznikami
16.03.2021Załącznik nr 2 do ogłoszenia-zapytania Oferta wersja edytowalnaZałącznik nr 2 do ogłoszenia-zapytania Oferta wersja edytowal
16.03.2021Załącznik nr 3 do ogłoszenia-zapytania oświadczenie wersja edytowalnaZałącznik nr 3 do ogłoszenia-zapytania oświadczenie wersja edytowalna
16.03.2021Załącznik nr 6 do Ogłoszenia -oświadczenia wymaganego od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art13 lub art. 14 RODO wersja edytowalnaZałącznik nr 6 do Ogłoszenia -oświadczenia wymaganego od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art13 lub art. 14 RODO wersja edytowalna
26.03.2021Ogłoszenie wybór ofertyOgłoszenie wybór oferty
05.05.2021Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniaOgłoszenie o udzieleniu zamówienia