Zam. do 130 000 zł-Zakupu i dostawy materiałów do wykonania renowacji nawierzchni schodów wejściowych do SPA oraz pokrycie ich systemem wodoprzepuszczalnej nawierzchni mineralno – żywicznej tzw. systemem kamienny dywan dla spółki Termy Maltańskie Sp. z o.o. w Poznaniu

Data publikacji ogłoszenia: 16.03.2021, 14:30

Data ostatniej modyfikacji: 05.05.2021, 14:04

Termin składania ofert: 22.03.2021, 09:00

Termin otwarcia ofert: 22.03.2021, 09:15

Data publikacjiTytułOpis
16.03.2021Ogłoszenie o zamówieniu z załącznikamiOgłoszenie o zamówieniu z załącznikami
16.03.2021Załącznik nr 2 do ogłoszenia-zapytania Oferta wersja edytowalnaZałącznik nr 2 do ogłoszenia-zapytania Oferta wersja edytowalna
16.03.2021Załącznik nr 3 do ogłoszenia-zapytania oświadczenie wersja edytowalnaZałącznik nr 3 do ogłoszenia-zapytania oświadczenie wersja edytowalna
16.03.2021Załącznik nr 6 do Ogłoszenia -oświadczenia wymaganego od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art13 lub art. 14 RODO wersja edytowalnaZałącznik nr 6 do Ogłoszenia -oświadczenia wymaganego od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art13 lub art. 14 RODO wersja edytowalna
24.03.2021Ogłoszenie wybór ofertyOgłoszenie wybór oferty
05.05.2021Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniaOgłoszenie o udzieleniu zamówienia

W dniu 19.03.2021r do Zamawiającego wpłynęło zapytanie o treści:

„Uprzejma prośba o doprecyzowanie charakteru zapytania ofertowego dotyczącego zakupu i dostawy Materiałów do wykonania nawierzchni Kamienny Dywan. W przedmiocie Zamówienia jest napisane również pokrycie schodów nawierzchnią typu Kamienny Dywan. Czy powyższe ogłoszenie – zapytanie ofertowe dotyczy dostawy Materiałów czy również Usługi wykonania? Nie jest to jednoznacznie sprecyzowane – proszę o info gdyż chciałem wziąć udział w postępowaniu ofertowym.”

Odpowiedź: Przedmiotem zamówienia jest ZAKUP I DOSTAWA MATERIAŁÓW KTÓRE ZOSTANA WYKORZYSTANE DO wykonania usługi polegającej na renowacji nawierzchni schodów wejściowych do SPA oraz pokrycie ich systemem wodoprzepuszczalnej nawierzchni mineralno – żywicznej tzw. systemem kamienny dywan.