Zam. do 130 000 zł – Zakup usługi serwisowej dla urządzeń sieciowych marki Cisco dla Spółki Termy Maltańskie Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Termalnej.

Data publikacji ogłoszenia: 16.03.2021, 14:24

Data ostatniej modyfikacji: 05.05.2021, 14:06

Termin składania ofert: 24.03.2021, 11:00

Termin otwarcia ofert: 24.03.2021, 11:15

Data publikacjiTytułOpis
16.03.2021Ogłoszenie o zamówieniu z załącznikamiOgłoszenie o zamówieniu z załącznikami
16.03.2021Załącznik nr 2 do ogłoszenia-zapytania Oferta wersja edytowalnaZałącznik nr 2 do ogłoszenia-zapytania Oferta wersja edytowalna
16.03.2021Załącznik nr 3 do ogłoszenia-zapytania oświadczenie wersja edytowalnaZałącznik nr 3 do ogłoszenia-zapytania oświadczenie wersja edytowalna
16.03.2021Załącznik nr 6 do Ogłoszenia -oświadczenia wymaganego od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art13 lub art. 14 RODO wersja edytowalnaZałącznik nr 6 do Ogłoszenia -oświadczenia wymaganego od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art13 lub art. 14 RODO wersja edytowalna
17.03.2021Wykaz_urzadzeńWykaz_urzadzeń
18.03.2021Zaktualizowany w dniu 18.03.2021r. wykaz urządzeńZaktualizowany w dniu 18.03.2021r. wykaz urządzeń
18.03.2021Zaktualizowany w dniu 18.03.2021r.- Załącznik nr 1 do ogłoszenia - OPZZaktualizowany w dniu 18.03.2021r.- Załącznik nr 1 do ogłoszenia - OPZ
19.03.2021Zaktualizowany w dniu 19.03.2021 Załącznik nr 1 do ogłoszenia - OPZZaktualizowany w dniu 19.03.2021 Załącznik nr 1 do ogłoszenia - OPZ
19.03.2021Zaktualizowany w dniu 19.03.2021r. wykaz urządzeńZaktualizowany w dniu 19.03.2021r. wykaz urządzeń
14.04.2021Ogłoszenie wybór ofertyOgłoszenie wybór oferty
05.05.2021Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniaOgłoszenie o udzieleniu zamówienia

UWAGA

Do zamawiającego w dniu 17.03.2021r. wpłynęła prośba o treści:

Zwracam się z prośbą o przesłanie nam w formie pliku doc (edytowalny) załącznika OPZ do niniejszego postępowania, co bardzo ułatwi nam pracę.

W odpowiedzi Zamawiający w dniu dzisiejszym opublikował załącznik do OPZ – wykaz urządzeń.

UWAGA 18.03.2021r.

Zamawiający opublikował zaktualizowany OPZ i wykaz urządzeń.

W dniu 18.03.2021r. do zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie treści Ogłoszeni, o treści ”

Nawiązując do treści ogłoszenia zamówienia uprzejmie proszę o weryfikację 2 numerów seryjnych z wykazu sprzętu: FOC1744S066, FOC1744S08Q

Według danych w systemie CISCO oba numery są zarejestrowane na firmę w Orleanie (Francja) i nie są przypisane do Zamawiającego jako klienta końcowego.

W związku z powyższym na chwilę obecną nie można dokonać wyceny do wskazanych urządzeń. Proszę o weryfikację oraz informację zwrotną.

Odpowiedź: Urządzenia o numerach seryjnych FOC1744S066, FOC1744S08Q zostały dostarczone Zamawiającemu w ramach wymiany wadliwych urządzeń.

Produkt IDNumer seryjny wadliwego urządzeniaNumer seryjny nowego urządzenia
WS-C2960X-48TS-LFCW1903B4W6FOC1744S08Q
WS-C2960X-48TS-LFCW1906B0J5FOC1744S066

 

Na dzień dzisiejszy Zamawiającemu nic nie wiadomo o błędnym ich zarejestrowaniu. Zamawiający wyjaśnia sprawę i powiadomi o wyniku wyjaśnienia na stronie internetowej w zakładce tego postępowania.

UWAGA

W związku z przedłużającym się terminem wyjaśnienia sprawy rejestracji urządzeń: Produkt ID Numer seryjny
WS-C2960X-48TS-L FOC1744S08Q
WS-C2960X-48TS-L FOC1744S066
Zamawiający informuje, że rezygnuje z zakupu usługi serwisowej do tych urządzeń w tym
postępowaniu i dokona jej w późniejszym terminie.

Na stronie internetowej Zamawiający opublikował zaktualizowany na dzień 19.03.2021r. OPZ i wykaz urządzeń.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że przedłuża termin składania ofert.

Nowy termin składania ofert – 24.03.2021r. godzina  – 11:00,

Nowy termin otwarcia ofert – 24.03.2021r. godzina – 11:15.

Poprzedni termin

składania ofert 22.03.2021r. godz. 11:00

otwarcia ofert 22.03.2021r. godz. 11:15