Zam. do 130 000-Naprawa pomp obiegowych i atrakcji firmy BaduBlock oraz Grundfoss na terenie Kompleksu Termy Maltańskie w Poznaniu przy ul. Termalnej 1.

Data publikacji ogłoszenia: 11.03.2021, 15:05

Data ostatniej modyfikacji: 05.05.2021, 14:11

Termin składania ofert: 17.03.2021, 12:00

Termin otwarcia ofert: 17.03.2021, 12:15

Data publikacjiTytułOpis
11.03.2021Ogłoszenie o zamówieniuOgłoszenie o zamówieniu
11.03.2021Załącznik nr 2 do ogłoszenia-zapytania wzór Oferty wersja edytowalnaZałącznik nr 2 do ogłoszenia-zapytania wzór Oferty wersja edytowalna
11.03.2021Załącznik nr 3 do ogłoszenia-zapytania oświadczenie wersja edytowalnaZałącznik nr 3 do ogłoszenia-zapytania oświadczenie wersja edytowalna
11.03.2021Załącznik nr 6 do Ogłoszenia -oświadczenia wymaganego od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art13 lub art. 14 RODOZałącznik nr 6 do Ogłoszenia -oświadczenia wymaganego od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art13 lub art. 14 RODO
11.03.2021Załącznik nr 6 do Ogłoszenia -oświadczenia wymaganego od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art13 lub art. 14 RODO wersja edytowalnaZałącznik nr 6 do Ogłoszenia -oświadczenia wymaganego od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art13 lub art. 14 RODO wersja edytowalna
12.03.2021Załącznik do oferty - tabela ofertowa, wersja edytowalnaZałącznik do oferty - tabela ofertowa, wersja edytowalna
18.03.2021Ogłoszenie-wybór ofertyOgłoszenie-wybór oferty
05.05.2021Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniaOgłoszenie o udzieleniu zamówienia

W dniu 12.03.2021r. do Zamawiającego wpłynęło pytanie-prośba. Poniżej treść pytania/prośby i odpowiedź.

Pytanie:

Zwracam się z uprzejmą prośbą o wydłużenie terminu składania ofert w zapytaniu ofertowym  „Naprawa  pomp obiegowych i atrakcji firmy BaduBlock oraz Grundfos na terenie Kompleksu Termy Maltańskie w Poznaniu przy ul. Termalnej 1” do dnia 22.03.2021 do godz.12.00.

Odpowiedź

Zamawiający przedłuża termin składania ofert.

Był termin składania ofert 15.03.2021 godz. 12:00 – Nowy termin składania ofert; 17.03.2021r. godz. 12:00.

Był termin otwarcia ofert 15.03.12:15 Nowy termin otwarcia ofert 17.03.2021r. godz. 12:15