Zakup, dostawa, montaż falowników oraz wykonanie dokumentacji powykonawczej dla wybranych pomp obiegowych w ilości 7 szt. na terenie Kompleksu „Termy Maltańskie” w Poznaniu

Data publikacji ogłoszenia: 16.11.2020, 13:15

Data ostatniej modyfikacji: 26.11.2020, 13:30

Termin składania ofert: 20.11.2020, 14:00

Termin otwarcia ofert: 20.11.2020, 14:15

Data publikacjiTytułOpis
16.11.2020Ogłoszenie o zamówieniu z załącznikamiOgłoszenie o zamówieniu z załącznikami
16.11.2020Załączniki do Ogłoszenia Nr 2; Nr 3 ; Nr 5 i nr 7wersja WORDZałączniki do Ogłoszenia Nr 2; Nr 3 ; Nr 5 i nr 7wersja WORD
18.11.2020OGŁOSZENIE - PYTANIE DO OGŁOSZENIE I ODPOWIEDŹ NA PYTANIEOGŁOSZENIE - PYTANIE DO OGŁOSZENIE I ODPOWIEDŹ NA PYTANIE
26.11.2020Ogłoszenie-wybór ofertyOgłoszenie-wybór oferty

UWAGA

Zamawiający dokonuje zmiany warunku udziału w postępowaniu, określonego w OGLOSZENIU O ZAMÓWIENIU pkt 5.2.1. Wiedza i doświadczenie,  który przyjmuje brzmienie: Wykonawca spełni warunek w sytuacji, gdy wykaże, że w okresie ostatnich 7 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również realizuje co najmniej 3 Zamówienia polegających na wykonaniu montażu falowników w Aquaparkach bądź basenach miejskich o wartości nie mniejszej niż 25 000,00 zł. netto każda.”

W związku ze zmianą warunków udziału w postępowaniu Zamawiający przesuwa termin składania ofert.

Nowy termin składania ofert:  24.11.2020r. godz. 14:00

Nowy termin otwarcia ofert: 24.11.2020r. godz. 14:15