Utrzymanie zieleni na zewnątrz budynku głównego położonego na terenie Kompleksu Termy Maltańskie w Poznaniu przy ul. Termalnej 1

Data publikacji ogłoszenia: 17.06.2020, 10:37

Data ostatniej modyfikacji: 17.07.2020, 12:02

Termin składania ofert: 23.06.2020, 12:00

Termin otwarcia ofert: 23.06.2020, 12:15

Data publikacjiTytułOpis
17.06.2020Ogłoszenie o zamówieniuOgłoszenie o zamówieniu
17.06.2020Załączniki do ogłoszenia nr 2, nr 3, nr. 5 - wersja edytowalnaZałącznik nr 2 do ogłoszenia - Oferta
17.06.2020Załącznik nr 1 do OPZZałącznik nr 1 do OPZ
24.06.2020Ogłoszenie - wybór ofertyOgłoszenie - wybór oferty
17.07.2020Ogłoszenie - udzielenie zamówieniaOgłoszenie - udzielenie zamówienia

W dniu 23.06.2020r. do Zamawiającego wpłynęło pytanie. Poniżej treść pytania i odpowiedź:

Piszę w związku z zapytaniem ofertowym dotyczącym Utrzymania zieleni na zewnątrz budynku głównego (dalej jako Budynek) położonego na terenie Kompleksu Termy Maltańskie (dalej jako Kompleks) w Poznaniu przy  ul. Termalnej 1. Proszę o informację czy Wykonawca pokrywa koszty utylizacji odpadów, czy kontener o którym mowa w punkcie 1a opisu przedmiotu zamówienia udostępnia zamawiający?

Odpowiedź: Odpady zielone np. skoszona trawa, należy wyrzucać do pojemników BIO udostępnianych przez Zamawiającego i znajdujących się na terenie Kompleksu.