Świadczenie na rzecz Zamawiającego usługi stałej polegającej na świadczeniu usług telefonicznych na łączach komutowanych cyfrowych oraz stałego dostępu do szerokopasmowego Internetu na terenie całego Kompleksu Termy Maltańskie w Poznaniu

Data publikacji ogłoszenia: 01.09.2020, 14:16

Data ostatniej modyfikacji: 11.09.2020, 12:26

Termin składania ofert: 10.09.2020, 11:00

Termin otwarcia ofert: 10.09.2020, 11:15

Data publikacjiTytułOpis
01.09.2020Ogłoszenie o zamówieniu z załącznikamiOgłoszenie o zamówieniu z załącznikami
01.09.2020Załączniki do ogłoszenia nr 2, nr 3 i nr 5 - wersja WORDZałączniki do ogłoszenia nr 2, nr 3 i nr 5 - wersja WORD
11.09.2020Ogłoszenie - wybór ofertyOgłoszenie - wybór oferty

W dniu 08.09.2020 do Zamawiającego wpłynęło pytanie o treści:

Zamawiający w odpowiedzi na pytanie 4 podał, że „ Wykonawca musi zapewnić obsługę protokołu DSS oraz dotychczasowe parametry pracy centrali (możliwość transmisji danych do programowania centrali)”.

Pytanie do odpowiedzi: Jaki rodzaj transmisji danych ma na myśli Zamawiający? Czy zarządzanie centralą odbywa się w sposób wdzwaniany przez łącze ISDN PRA (łączność modemowa (analogowa)/transmisja cyfrowa kanał 64bps (ISDN))?  Odpowiedź Zamawiającego : TAK

W dniu 07.09.2020 do Zamawiającego wpłynęły pytania do ogłoszenia i załączników do ogłoszenia. Poniżej treść pytań i odpowiedzi na zadane pytania:

Pytanie 1 .

Na wstępie OPZ Zamawiający wymaga: „… wymaga, aby Wykonawca przy pomocy zatrudnionych przez siebie pracowników wyposażył obiekt w wymagany sprzęt do prawidłowego funkcjonowania zakupionej usługi…”. Proszę o doprecyzowanie czy mowa tutaj tylko i wyłącznie o zakończeniu oferowanych usług, tj. łącza z dostępem do Internetu i łącz/a ISDN PRA w taki sposób, aby Zamawiający mógł odebrać wymienione usługi, czy też zapis ten kryje jakieś dodatkowe wymagania?

Odpowiedź: Zamawiający ma na myśli wszelkie prace konieczne do uruchomienia zakupionej usługi w siedzibie Zamawiającego, w szczególności:

  1. Montaż urządzeń Wykonawcy we wskazanym przez Zamawiającego miejscu.
  2. Konfiguracja urządzeń Wykonawcy i ich oprogramowania do prawidłowego funkcjonowania zakupionej usługi z infrastrukturą Zamawiającego.
  3. Wszelkie inne prace konieczne do uruchomienia urządzeń Wykonawcy.
  4. Testy i sprawdzenie poprawności instalacji urządzeń Wykonawcy.
  5. Testy i sprawdzenie poprawności współpracy urządzeń Wykonawcy z infrastrukturą Zamawiającego.
  6. Dokumentacja powdrożeniowa.

Pytanie 2

Pytanie do OPZ pkt II ppkt1. Czy zapis poniżej mówi o jednym łączu ISDN PRA zapewniającym 30 jednoczesnych połączeń z 200 numerami DDI i czy właśnie jedno łącza ISDN PRA 30B+D jest przedmiotem zapytania, jeśli chodzi o usługę głosową ?

„1. Zapewnienie stałego dostępu do publicznej sieci telefonicznej z pakietem min. 10.000 bezpłatnych minut z wykorzystaniem 30 numerów zewnętrznych w postaci łącza komutowanego cyfrowego wraz z 200 numerami DDI w siedzibie Zamawiającego (Poznań, ul. Termalna 1) wraz z zachowaniem dotychczasowej numeracji.”

Odpowiedź”- Zamawiający wyjaśnia, że w przypadku usługi głosowej zapis mówi o jednym łączu ISDN PRA zapewniającym 30 jednoczesnych połączeń z 200 numerami DDI.

Pytanie 3

W OPZ pktII ppkt 4 c. wymagane jest dostarczenie i skonfigurowanie modemu xDSL. Prosimy o doprecyzowanie co dokładnie ma robić ten modem tj. jakich funkcjonalności oczekuje Zamawiający?

c) bezpłatne wypożyczenie i skonfigurowanie modemu x DSl.”

Odpowiedź: Zamawiający wymaga konfiguracja urządzeń Wykonawcy i ich oprogramowania do prawidłowego funkcjonowania zakupionej usługi z infrastrukturą Zamawiającego.

Pytanie 4

W OPZ pkt. II ppkt. 6 Zamawiający wymaga możliwości pracy w układzie PBX/PABX. Prosimy o wyjaśnienie co Zamawiający ma na myśli, czy chodzi o zapewnienie prze Wykonawcę usługi z obsługą protokołu DSS?

„6. Linie muszą umożliwiać pracę w układzie PBX/PABX z protokołem ISDN PRA celem podłączenia centrali telefonicznej Zamawiającego.”

Odpowiedź:Tak, Wykonawca musi zapewnić obsługę protokołu DSS oraz dotychczasowe parametry pracy centrali (możliwość transmisji danych do programowania centrali)

Pytanie 5

W OPZ w pkt.II ppkt 7 widnieje zapis jak poniżej. Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający posiada własny System Telekomunikacyjny, jeśli tak to jaki?, czy wymaga jego dostawy w ramach tego lub innego postępowania?

„7. Realizacja połączeń wewnętrznych w budynku Zamawiającego realizowana jest przez system telekomunikacyjny.”

Odpowiedź: Zamawiający posiada własny system telekomunikacyjny firmy Siemens.

Pytanie 6

W załączniku nr 2 widnieje zapis jak poniżej. W związku z nim czy Zamawiający wymaga wyłącznie dostarczenia usług ISDN PRA i dostępu do Internetu i zakończenia ich we wskazanym miejscu, czy też dodatkowych usług jak np.: sieci bezprzewodowej lub budowy/rozbudowy sieci kablowej, dostawy systemu telekomunikacyjnego celem dystrybucji wyżej wymienionych usług na cały obiekt Zamawiającego?

„Świadczenia na rzecz Zamawiającego usługi stałej polegającej na świadczeniu usług teletechnicznych na łączach komutowanych cyfrowych oraz stałego dostępu do szerokopasmowego Internetu na terenie całego Kompleksu Termy Maltańskie w Poznaniu.”

Odpowiedź: Zamawiający wymaga wyłącznie dostarczenia usług ISDN PRA i dostępu do Internetu i zakończenia ich we wskazanym miejscu.