Sukcesywna (w partiach) usługa druku na papierze i folii dla Spółki Termy Maltańskie Sp. z o. o. w Poznaniu.

Data publikacji ogłoszenia: 07.10.2020, 14:43

Data ostatniej modyfikacji: 28.10.2020, 10:32

Termin składania ofert: 19.10.2020, 10:00

Termin otwarcia ofert: 19.10.2020, 10:15

Data publikacjiTytułOpis
07.10.2020Ogłoszenie o zamówieniu z załącznikamiOgłoszenie o zamówieniu z załącznikami
07.10.2020Załączniki nr 2, nr 3, nr5 i nr 7 do ogłoszenia- wersja WORDZałączniki nr 2, nr 3, nr5 i nr 7 do ogłoszenia- wersja WORD
09.10.2020Pliki do wydruku próbek.Pliki do wydruku próbek.
09.10.2020Zaktualizowany Załącznik nr 1 do ogłoszenia OPZ (druk na papierze i folii)Zaktualizowany Załącznik nr 1 do ogłoszenia OPZ (druk na papierze i folii)
16.10.202016.10.2020 - Zaktualizowany, o ilości w tabeli 1.1. do OPZ, Załącznik nr 1 do ogłoszenia OPZ (druk na papierze i folii)16.10.2020 - Zaktualizowany, o ilości w tabeli 1.1. do OPZ, Załącznik nr 1 do ogłoszenia OPZ (druk na papierze i folii)
27.10.2020ogłoszenie o wyborzeOgłoszenie o wyborze

UWAGA

W związku ze zmianą treści Opisu przedmiotu zamówienia poprzez podanie w tabeli ilości zamawianych materiałów Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert.

Nowy termin składania ofert – 22.10.2020r. godz. 14:00.

Nowy termin otwarcia ofert – 22.10.2020r. godz. 14:15.

Miejsce składania i otwarcia ofert bez zmian.