Nowa organizacja ruchu w Kompleksie

Osoby zaszczepione nie wliczają się do limitu 75% maksymalnej frekwencji!

NOWA ORGANIZACJA RUCHU
W HOLU WEJŚCIOWYM
TERM MALTAŃSKICH

Zgodnie z §9 ust. 19b i 31d Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 maja 2021 r. dotyczącego zniesienia limitów osób zaszczepionych mogących uczestniczyć w spotkaniach, imprezach oraz wydarzeniach kulturalnych i sportowych informujemy, że od 18 czerwca zmianie ulega organizacja ruchu oraz kolejki w holu wejściowym Term Maltańskich.

Osoby w pełni zaszczepione nie wliczają się do limitu 75% maksymalnej dopuszczalnej frekwencji w kompleksie Term Maltańskich. Jeśli jesteś zaszczepiony, otrzymujesz możliwość wejścia do każdej ze stref obiektu niezależnie od osiągniętego już limitu, określonego dla obiektów taki jak nasz czyli 75% maksymalnej frekwencji (co oznacza dokładnie 1356 osoby). Takie rozwiązanie to szansa na to, by więcej osób mogło w tym samym momencie korzystać z naszych atrakcji!

INFORMACJE DLA OSÓB ZASZCZEPIONYCH

  1. Osoby w pełni zaszczepione oraz osoby w pełni zaszczepione wraz z dziećmi do 12 roku życia zapraszamy do osobnej, specjalnej kasy ulokowanej z lewej strony Biura Obsługi Klienta.

  2. Osobna kasa jest konieczna abyśmy mogli skutecznie weryfikować certyfikaty szczepień.

  3. Kasa dla osób w pełni zaszczepionych obsługuje zarówno bilety zakupione on-line jak i bilety tradycyjne, kupowane w kasach. Przed zakupem biletu lub odebraniem transpondera na podstawie zakupionego przez internet biletu, należy okazać dowód zaszczepienia: kod QR w aplikacji “Zaszczepieni” (więcej informacji tutaj: https://pacjent.gov.pl/aktualnosc/sprawdz-czy-ktos-jest-zaszczepiony) lub paszport szczepionkowy z wpisanymi datami szczepień. Będziemy również prosić Państwa o pokazanie dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby zaszczepionej.

INFORMACJa DLA OSÓB nieZASZCZEPIONYCH

Osoby niezaszczepione z biletem on-line zapraszamy do Biura Obsługi Klienta (zgodnie z dotychczasowymi zasadami). Osoby niezaszczepione chcące zakupić bilet w kasach zapraszamy do kasy po prawej stronie holu (zgodnie z dotychczasowymi zasadami).

NAJCZĘSTSZE PYTANIA

Wręcz przeciwnie! Dzięki takiemu zabiegowi z atrakcji Term Maltańskich będzie mogło skorzystać więcej osób! Wierzymy, że dzięki temu uda się uniknąć kolejek do wejścia oraz nerwów, które temu towarzyszą.
Niestety nie, w takiej sytuacji obowiązuje Cię wejście dla osób niezaszczepionych. Po otrzymaniu drugiej dawki, będziesz mógł stanąć w kolejce dla osób zaszczepionych.
Tak, obowiązek noszenia maseczek w holu i szatni nie został zniesiony.
W maju br. rząd zniósł limity dla osób zaszczepionych, co oznacza, że nie zostają one wliczane do ogółu osób, które mogą w danej chwili korzystać z naszego obiektu. To znaczy, że nawet po osiągnięciu ograniczenia wynoszącego 50% dopuszczalnej frekwencji, osoby zaszczepione będą mogły w dalszym ciągu kupować bilety i korzystać z Term Maltańskich.
Tak, nadal obowiązuje  zachowanie 1,5 metrowego, bezpiecznego dystansu.
Tak, decyzja dotycząca okazania dowodu szczepienia jest wyłącznie po Twojej stronie. Zachęcamy jednak do korzystania z kolejki dla osób zaszczepionych. Takie zachowanie pozwoli rozładować kolejki do kas i nerwy, które temu towarzyszą.
Zwracaj uwagę na oznaczenia i komunikaty pracownika ochrony przed wejściem.
Tak, około 90% pracowników Term Maltańskich zostało zaszczepionych podwójną dawką szczepionki. Zachęcamy każdego do tego samego.
Tak, limity  dotyczące liczby osób mogących przebywać jednocześnie w saunie oraz łaźni parowej zostały wyznaczone na podstawie zasad zachowania bezpiecznego dystansu społecznego, który nie został zniesiony.

Limit wejść dla osób zaszczepionych to 75% maksymalnej dopuszczalnej frekwencji co w przypadku kompleksu Term Maltańskich daje 1356 osoby. Wraz z osobami w pełni zaszczepionymi łącznie obiekt ma możliwość przyjąć 1808 osób.